Thực hiện nội dung kế hoạch số 70/KH-BCĐ ngày 10 tháng 12 năm 2018 của Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện huyện Sơn Động. Sáng ngày 28/8/2019 các đoàn viên lao động thuộc ...